logo

Alert op nieuwe infectieziekten

foto van een ballon met de tekst Welkom thuis boven een groep mensen van de achterzijde gezien

Signalering

Het signaleringssysteem bestaat uit drie aparte overleggen. Een daarvan kijkt met een brede blik naar infectieziekten in het algemeen. Het tweede heeft specifiek aandacht voor infecties die in ziekenhuizen of verpleeghuizen voorkomen. Deze ziekten worden vaak veroorzaakt door ziekteverwekkers die ongevoelig zijn voor veel soorten antibiotica. Het derde is een signaleringsoverleg voor zoönosen.

Deelnemers uit alle expertises

Aan deze signaleringsoverleggen nemen experts vanuit verschillende organisaties deel, zoals het RIVM, de GGD en de NVWA. Aan de twee thematische overleggen nemen ook andere partijen deel om specifieke kennis optimaal te benutten. Bij het signaleringsoverleg over ziekenhuisinfecties zijn dat bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Medisch Microbiologen en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. De Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair Instituut sluiten altijd aan bij het signaleringsoverleg zoönosen.

Meer over het signaleringsoverleg

Infectieziekten, Informatie voor professionals

Naar het infectieziektenbulletin

In 2012 worden mensen plotseling achter elkaar ziek van de bacterie Salmonella Thompson. Door snel speurwerk van de GGD, het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de patiënten gerookte zalm hebben gegeten van een bepaalde fabrikant. De besmette zalm wordt meteen uit de winkels gehaald, waardoor vele nieuwe ziektegevallen voorkomen kunnen worden. Om in dit soort situaties snel actie te kunnen ondernemen, heeft het RIVM een permanent signaleringssysteem opgezet. Regionale, landelijke en internationale signalen worden hierin meteen opgepikt en met experts besproken.

Reizen en andere oorzaken

Steeds vaker hebben we te maken met de zogeheten emerging infections: infectieziekten die nieuw zijn in een gebied, of al bekende ziekten die steeds vaker voorkomen. De meerderheid van alle nieuw opduikende infectieziekten wordt overgebracht van dier op mens (zoönosen). Denk daarbij aan de Q-koorts of MERS. Of het zijn ziekteverwekkers die zich aanpassen, waardoor de ziekte zich makkelijker verspreidt, ernstiger verloopt of medicijnen niet meer werken. Nieuwe infecties kunnen met de import van voedsel, dieren of andere producten meekomen. Daarnaast reizen mensen steeds meer de wereld over, waarbij nieuwe ziekteverwekkers met ze mee terug kunnen komen.

Dankzij het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie, is er maximale transparantie over uitbraken met multiresistente bacteriën in Nederlandse ziekenhuizen

Prof. dr. Marc Bonten | Microbioloog | Universitair Medisch Centrum Utrecht

Home / Topprojecten / Alert op nieuwe infectieziekten

Menu