logo

De kracht van kennis delen

Kan de elektromagnetische straling van mijn mobiele telefoon kwaad? Ik maak me zorgen over de elektrische en magnetische velden van windturbines in mijn omgeving, is dat terecht? Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft duidelijkheid bij vragen of zorgen in de samenleving over mogelijke gezondheids-effecten van elektromagnetische velden. Het RIVM zoekt steeds vaker professionals op in kennisplatforms of kennisnetwerken.

Healthy Urban Living

Een ander voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband is het Kenniscentrum Healthy Urban Living. Dit innovatieve kenniscentrum levert kennis die ervoor zorgt dat mensen gezond, lang en zelfstandig kunnen samenleven in schone, duurzame en welvarende steden. Vijf organisaties uit de regio Utrecht (TNO, RIVM, KNMI, Universiteit Utrecht en Deltares) bundelen hun expertise om oplossingen te vinden voor de ingewikkelde vraagstukken over het stedelijk gebied. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hiervan profiteren, zowel nationaal als internationaal.

Healthy Urban Living zet een maatschappelijke uitdaging om in een economische kans. Door alle kennis gericht op een gezonder leven in de steden te delen met bedrijven

Remco van Lunteren | Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën | Provincie Utrecht

Kennisnetwerk biociden

Het RIVM is ook actief in het Kennisnetwerk Biociden. In dit onafhankelijke netwerk komen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties samen. Biociden zijn onder meer nodig om te desinfecteren, te conserveren en om plaagdieren te bestrijden. Door samen op te trekken draagt het Kennisnetwerk eraan bij dat het juiste middel op het juiste moment én op de juiste manier wordt gebruikt. Dit zijn een aantal voorbeelden van kennisnetwerken en kennisplatforms waarin het RIVM een dragende rol heeft of er op een andere manier actief aan deelneemt.

Meer over het Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Meer over het Kenniscentrum Healthy Urban Living

Meer over het Kennisnetwerk Biociden

Mensen bellen bij een bushokje terwijl een oudere dame met een rollator langsloopt

Home / Topprojecten / De kracht van kennis delen

Menu