logo

Gids in gezondheidsland

‘In plaats van duizend afzonderlijke rapporten te lezen, kun je volstaan met één rapport.’ Dat constateert Henk Smid, directeur van gezondheidsorganisatie ZonMw, over de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV). Sinds 1993 publiceert het RIVM elke vier jaar een VTV: een overzicht van ziekte en gezondheid, preventie, gezondheidszorg en beleid in Nederland. De impact van de VTV was en is groot. Als dé gids in gezondheidsland zijn de resultaten direct bruikbaar voor het gezondheidsbeleid. Zo baseert het ministerie van VWS de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid op de VTV.

Nieuwe weg

Met de zesde uitgave in juni 2014 is het RIVM een nieuwe weg ingeslagen. Naast een overzicht van de huidige volksgezondheid en een trendscenario voor de toekomst, biedt deze VTV ook toekomstscenario’s op basis van perspectieven op de volksgezondheid. Deze scenario’s hebben een eigen gewenst beeld van de toekomst en wat ervoor nodig is om dat te realiseren, bijvoorbeeld via beleid. Co-creatie De toekomstscenario’s zijn gebaseerd op discussies met stakeholders, waarna is getoetst of de Nederlandse bevolking zich erin kan herkennen. Daarmee is de VTV in co-creatie tot stand gekomen – nog meer dan in eerdere edities, waarin altijd al nauw werd samengewerkt met zorgprofessionals en andere samenwerkingspartners. En de VTV is een online uitgave geworden, zodat de resultaten nog breder toegankelijk zijn.

Meer over de VTV

Naar de VTV 2014

Foto van een kind dat ijs eet in een schilderijlijst met daarvoor een oudere man met een muts op die een kroket eet.

 

Home / Topprojecten / Gids in gezondheidsland

Menu