logo

Het ene geluid is het andere niet

Man leest de krant in een groene tuin onder een boom met op de achtergrond een razende trein

Zo’n 130.000 mensen worden in hun slaap gestoord door spoorweggeluid. En ongeveer 1,1 miljoen mensen ondervinden ’s nachts hinder van geluid van wegverkeer. Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van geluidoverlast. Als geluid te hard is of als mensen bepaalde geluiden als lawaai ervaren, kan dat op termijn gezondheidsklachten veroorzaken, zoals een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten.

Natuurlijke geluiden

Maar geluid is meer dan een verzameling decibellen. Natuurlijke geluiden, zoals vogelgeluiden, worden positief gewaardeerd en kunnen helpen ontspannen. En dat is weer goed voor de gezondheid.

Invloed op welzijn en gezondheid

Het RIVM doet al jaren onderzoek naar de invloed van geluid op welzijn en gezondheid. Daarvoor worden regelmatig enquêtes uitgevoerd over geluidhinder. Ook heeft het RIVM expertise in huis om geluid en de beleving daarvan in kaart te brengen. Zo wordt onderzoek gedaan onder inwoners van steden naar de geluidkwaliteit in hun woonomgeving. Daarnaast doet het RIVM onder-zoek naar geluid en trillingen langs het spoor. Het RIVM adviseert overheden over gevolgen van geluidhinder en registreert en bewaakt de wettelijk vastgestelde geluidplafonds. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Meer over geluid

Home / Topprojecten / Het ene geluid is het andere niet

Menu