logo

De Milieu Ongevallen Dienst

Bij grote branden, ongevallen, aanslagen en andere incidenten kunnen mens en milieu blootstaan aan schadelijke stoffen. Overheden en burgers willen dan weten in hoeverre dit risico’s met zich meebrengt en of maatregelen nodig zijn. Om deze vragen beantwoord te krijgen, ondersteunt het RIVM regionale overheden en hulporganisaties, zoals politie en brandweer, met de Milieu Ongevallen Dienst (MOD).

Onafhankelijke metingen

De MOD voert als onafhankelijke organisatie metingen uit en brengt in kaart in welke mate en waarheen gevaarlijke stoffen zich verspreiden. Daarnaast kan de MOD duidelijk maken of mensen aan gevaarlijke stoffen zijn blootgesteld en zo ja, of dat risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en het milieu. Op basis van die informatie besluit het bevoegd gezag – veelal de burgemeester – of de maatregelen die vaak al direct na het incident zijn getroffen, moeten worden aangepast. Gelden ze nog, moeten ze worden herzien of kunnen ze worden opgeheven?

Goed opgeleid en getraind

De MOD heeft hiervoor unieke kennis en expertise in huis. De dienst beschikt over een team van goed opgeleide en getrainde medewerkers. Met eigen meetwagens, die zijn uitgerust met geavanceerde meetapparatuur, kunnen zij snel op locatie monsters van onder andere lucht, bodem en water nemen. Voor gespecialiseerde laboratoriumanalyses werkt de MOD nauw samen met deskundigen van andere kennisinstituten, zoals Rikilt en TNO. De expertise van de MOD is 24 uur per dag beschikbaar en kan worden ingezet bij incidenten en rampen in binnen- en buitenland.

Meer over ongevallen en rampen

Meer over de MOD

Naar de film over crises en rampen

Mannen in gaspakken en helmen controleren iets wat in een emmer zit.

Home / Topprojecten / De Milieu Ongevallen Dienst

Menu