logo

Op weg naar schone lucht

Langdurige blootstelling aan fijn stof kan bestaande ziekten verergeren, zoals aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel, luchtwegen en longen. Daardoor leven in Nederland jaarlijks een paar duizend mensen iets korter. In de natuur is luchtverontreiniging een bedreiging voor de diversiteit aan plantensoorten en dieren. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Het werk van het RIVM rond luchtkwaliteit is veelomvattend. Naast monitoring van de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht, onderzoekt het RIVM de effecten van luchtverontreiniging op mens en natuur. Overheden kunnen hun maatregelen op deze kennis baseren.

Krachten gebundeld

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn de krachten gebundeld. Hierin zorgen de Rijksoverheid en decentrale overheden er samen voor dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide zal voldoen. Aan het NSL is een monitoringsprogramma verbonden om dit doel te bereiken. Het RIVM voert deze monitoring uit, samen met het Kenniscentrum InfoMil.

iSPEX (Spectropolarimeter for Planetory Exploration) is een mooie innovatie die de burger betrekt bij luchtkwaliteit en gezondheid. Door zelf te meten werk je mee aan wetenschappelijk inzicht en oplossingen

Drs. Mariette van Empel | Directeur Klimaat, Lucht en Geluid | Plv. DG Milieu en Internationaal | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verwachting via app


Elk uur presenteert het RIVM de actuele luchtkwaliteitskaarten voor stikstofdioxide, ozon en fijn stof in Nederland op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Ook geeft het RIVM de meerdaagse verwachting voor deze stoffen. Als een concentratie boven een bepaalde waarde uitkomt, is dat belangrijke informatie voor bijvoorbeeld COPD-patiënten. Zij kunnen hier rekening mee houden als ze plannen maken voor activiteiten in de buitenlucht. Bovendien kan iedereen die dit wil zich hiervoor laten waarschuwen via de speciale app Luchtkwaliteit.

Internationaal

Het Landelijk Meetnet luchtkwaliteit bestaat al meer dan 40 jaar en is uitgegroeid tot officieel referentiepunt voor Nederlandse metingen. Maar ook internationaal speelt het RIVM een belangrijke rol bij luchtkwaliteit. Het RIVM is leider van het European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation, een consortium van veertien Europese organisaties. Dit centrum verzamelt en controleert gegevens over luchtverontreiniging, klimaat en geluid in Europa. Het voert ook studies uit die de effectiviteit van beleid voor gezondheid en milieu evalueren. Daarnaast draagt het RIVM kennis over aan verschillende landen over de monitoring van luchtkwaliteit, waaronder Turkije.

Innovatie

Een innovatieve manier om fijn stof te meten is ontstaan via iSPEX. Burgers doen zelf metingen via hun smartphone. Het RIVM verwacht met deze nieuwe technologie aanvullende informatie te krijgen over het soort fijn stof dat in de lucht hangt. iSPEX is ontwikkeld door een breed team van wetenschappers uit verschillende organisaties: RIVM, de Nederlandse
Onderzoekschool voor de Astronomie (NOVA), Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) en het KNMI.

Meer over luchtkwaliteit

Meer over fijnstof

Meer over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Naar 'Hoe schoon is onze lucht?'

Meer over het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Meer over iSpex

Silhouette van een persoon tegen een achtergrond van een blauwe lucht. De persoon meet met zijn mobiele telefoon de luchtkwaliteit

Home / Topprojecten / Op weg naar schone lucht

Menu